Hällristning L1970:8215 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,5x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 4 fågelfigurer, 3 "Solstativ", 12 obestämbara figurer och fragment, samt 6 skålgropar. Skeppen är 23-57 cm l, 1 av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov. Människofigurerna är 24-33 cm l, med fingrar. Fåglarna är 17-36 cm l, varav 1 med fötter. Solstativen är 40-53 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Flera vittringsgropar finns på hällen. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen i skogsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.404207
Longitud: 11.487595
Lämnings-ID: L1970:8215
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8215