Hällristning L1970:8214 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8x5 m (NNÖ-SSV) på en tämligen slät, dock delvis isräfflad (ÖNÖ-VSV) mot ÖNÖ ganska starkt sluttande häll bestående av ca 15 skepp, ca 10 människofigurer, ca 40 djurfigurer, 6 el. 7 vagnar, ca 10 fotsulor, ca 15 cirklar, ca 20 andra figurer och ca 30 älvkvarnar. Skeppen är 0,22-1,05 m l, med eller utan bemanningsstreck eller anslutna till människofigurer, ibland städliknande. Människofigurerna är 0,2-0,6 m l. Djurfigurerna, en del ingående i vagnristningarna, de större fristående ofta försedda med hornkronor, ett fåtal fåglar är 0,1-0,7 m l. Vagnarna är 0,31-0,45 m l, en solvagn är 0,6 m h, uppbyggd av tre ekerförsedda hjul, 0,18-0,28 m diam, det största förbundet med de övriga två genom "strålar". Fotsulorna, dels uthuggna, dels konturristade är 0,18-0,28 m l. Cirklarna, en del ekerförsedda, är 7-28 cm diam. Övriga figurer är streck och kroklinjer, m.m. Älvkvarnarna är 2,5-7,5 cm diam och 0,5-2 cm djupa. Flera av figurerna är djupt ristade. (1969, G. Ekelund.)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt till kraftigt ÖNÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om väg på en punkt 20 m S om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397026
Longitud: 11.487636
Lämnings-ID: L1970:8214
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8214