Hällristning L1970:8204 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,3x2,5 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 2 människofigurer, 7 djurfigur, 3 fotsulor, 2 "voltigörer", 1 "klövspår", 14 obestämbara figurer och 9 skålgropar. Skeppen är 25-196 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 4 med bemanning; 3 med helt uthugget skrov och bemanning. Människofigurerna är 23-24 cm l, med uppsträckta armar. Djurfigurerna är 23-32 cm l, fyrbenta. Fotsulorna är 22-23 cm l och 8-9 cm br, helt uthuggna, 2 är parställda. "Voltigörerna" (djur eller människor?) är 12-16 cm l. "Klövspåret" är 8x7 cm. Av skålgroparna är 8 ruda, 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj; 1 är oval, 6x4 cm st och 0,3 cm dj. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande, vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m VNV om väg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396326
Longitud: 11.48735
Lämnings-ID: L1970:8204
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8204