Hällristning L1970:8203 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,8x2,8 m (N-S), bestående av 9 skepp, 3 människofigurer, 5 djurfigurer, 1 fågelfigur, 1 hjulkors, 1 "Solstativ", 1 vagnsfigur, ca 15 obestämbara figurer och fragment, samt 8 skålgropar. Skeppen är 34-68 cm l, varav 5 av enkellinjetyp därav 1 med bemanningsstreck och 1 med människofigurer med helt uthuggen kropp; 4 med helt uthugget skrov, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 24-33 cm l, med helt uthuggen kropp och fallos, varav 1 med fingrar, yxa och ev. sköld; 1 i adorantställning, och 1 utan huvud eller armar. Djurfigurerna är 22-36 cm l, alla fyrbenta. Fågelfiguren är 15 cm l. Hjulkorset är 44x38 cm, fyrekrigt. Solstativet är 35 cm l och 15 cm br. Vagnsfiguren är 39x27 cm, tvåhjulig med dragare. Skålgroparna är 2-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Ristningen fortsätter mot V under landsvägen. Belägen på Ö-sluttande häll. Vittringsgropar på hällen. (Raä dnr: 326-2167-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om landsväg. Omedelbart N om stenuppbyggd brukningsväg till åker."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397847
Longitud: 11.488238
Lämnings-ID: L1970:8203
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8203