Hällristning L1970:8173 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,7x1,3 m (N-S), bestående av 11 skepp, 1 människofigur, 1 fotsula, ca 15 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 23-70 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 4 med bemanningsstreck; 5 av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov, utan bemanning. N delen av det nordligaste skeppet delvis mejselhugget i sen tid. Människofiguren är 36 cm l, med helt uthuggen kropp, saknar ben, har en lyft hammare i handen. Folsulan är 27x12 cm, konturhuggen med tår. Fragmenten är 4-27 cm l. Skålgropana är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, vattenöversilad häll med vattenfyllda hälltråg intill ristningen. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (gles buskvegetation)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10,5 m NV om landsväg. 1,5-2 m NVom stenbrottskant."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403716
Longitud: 11.492141
Lämnings-ID: L1970:8173
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8173