Hällristning L1970:8158 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,6 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 2 hjulkors, 1 cirkelfigur och 2 skålgropar. Skeppen är 48-75 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Hjulkorsen är 25 cm diam, sammanbundna med tunn linje, ev. fragmentarisk vagn? Cirkelfiguren är 11 cm diam, runt en skålgrop. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,4 cm dj. Belägen på närmast plan, svagt N-sluttande häll. Hårt sliten. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Öppen terräng."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m ÖNÖ om gärdesgård. 4,5 m SÖ om hörn gärdesgård/trädgårdsstaket."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397266
Longitud: 11.503792
Lämnings-ID: L1970:8158
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 37:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8158