Hällristning L1970:8125 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 "Solstativ" och 1 fragment. Skeppet är 44 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck med "knopphuvuden" och en helhuggen människofigur i adorantställning. Solstativet är 53 cm l och 23 cm br. Fragmentet är 15 cm l. Belägen på slät, närmast plan hällavsats. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9,5 m NV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403492
Longitud: 11.491834
Lämnings-ID: L1970:8125
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 48:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8125