Hällristning L1970:8124 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x1,85 m (NV-SÖ), bestående av 9 skepp, 2 människofigurer, 1 fotsula, 1 cirkelfigur och ca 8 fragment. Skeppen är 55-198 cm l, varav 6 av dubbellinjetyp (ligger i N-S riktning), därav 4 med bemanningsstreck; 3 av trelinjetyp (ligger i Ö-V riktning), utan bemanning. Flera av skeppen är fragmentariska. Människofigurerna är 20-28 cm l, den ena med helt uthuggen kropp; den andra konturhuggen. Fotsulan är 26x14 cm, konturhuggen. Cirkelfiguren är 28x17 cm. Fragmenten är 6-25 cm l. Belägen på Ö-sluttande häll, N delen vattenöversilad. (Raä dnr: 326-2567-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16,3 m V om Raä nr 26:1. 14,3 m SV om Raä nr 26:2."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396354
Longitud: 11.48705
Lämnings-ID: L1970:8124
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 26:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8124