Hällristning L1970:8122 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,85x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 4 fragment och 8 skålgropar Skeppen är 32-140 cm l, av enkellinjetyp med bemanning, varav det största med helt uthuggna människor och spiralformade stävar. Människofigurerna är 12-32 cm l, den ena med helt uthuggen kropp och arm, stående på en linje; den andra konturhuggen med lyftade händer och fallos. Fragmenten är 17-60 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj, varav 2 är sammanbundna med en 3 cm l linje. 0,6 m SÖ om hällristningen finns en sentida ristning bestående av ett V. Belägen på kraftigt ÖNÖ-sluttande, vittrad häll med vittringsgropar. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (hygge)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m SSV om landsväg vid infartsväg till gammalt stenbrott. 17,5 m SV om landsväg. "
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.398043
Longitud: 11.499483
Lämnings-ID: L1970:8122
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 36:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8122