Hällristning L1970:8121 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x3,8 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 20 skepp, ca 30 människofigurer, ca 40 djur, ca 10 fotsulor, 3 åder, 1 vagn, ca 15 cirkelfigurer, 3 större meananderslingor, ca 80 obestämbara figurer och fragment, samt ca 20 skålgropar. Skeppen är 21-199 cm l. Människofigurerna är 9-67 cm l. Fotsulorna är 18-25 cm l och 8 cm br, konturristade och helt uthuggna, med och utan tår, några parställda och med sandalband. Ådren är 28-48 cm l. Vagnen är 50 cm l, fyrhjulig. Cirkelfigurerna är 9-56 cm diam, varav 2 större och 2 mindre "solstativ", 2 större hjulkors med 7-8 ekrar, litet 4-ekrigt hjulkors, helt uthuggna cirklar. Meandrslingorna är 30-43 cm l. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenbrott."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V om SSV hörnet av trädgård."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.39366
Longitud: 11.492561
Lämnings-ID: L1970:8121
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 29:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8121