Hällristning L1970:8117 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 12,8x4,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 hällristningsytor. Hällristning, yta A, 4,4x3,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 6 människofigurer, 2 fotsulor, 1 hjulkors, 1 solstativ och 10 obestämbara figurer. Skeppen är 50-182 cm l, av enkellinjetyp med bemanning, varav 1 med människofigurer med helt uthuggna kroppar. Människofigurerna är 36-125 cm l, med helt uthuggna kroppar, den största med hammare och lyft hand. Fotsulorna är 24-26 cm l, konturhuggna. Hjulkorset är 43 cm diam, fragmentariskt. Solstativet är 43x20 cm. De obestämbara figurerna är 10-35 cm l. Otaliga vittringsgropar över hela hällen. Belägen på NÖ-sluttande, kraftigt vittrad häll. 7,3 m V om yta A är: Hällristning, yta B, 1,65x1,45 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 djurfigur. Skeppen är 65-143 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfiguren är 22 cm l, fyrben, fragmentarisk. Flera vittringsgropar på hällen. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande, vittrad häll. (Raä dnr: 326-2569-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Halvöppen skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är 3,2 m VSV om landsväg. Yta B är 0,8 m SSV om järnstolpe och vid ett runt, vattenfyllt hälltråg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.398069
Longitud: 11.487971
Lämnings-ID: L1970:8117
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8117