Hällristning L1970:8076 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,8 m (N-S), bestående av 7 skepp, 2 människofigurer, 3 djurfigurer, 1 klövspår, 9 fragment och 7 skålgropar. Skeppen är 32-93 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 4 av dubbellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck; 2 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 17 cm l, varav 1 av streckgubbetyp och 1 torso. Djurfigurerna är 14-20 cm l, tvåbenta. Klövspåret är 7 cm l och 8 cm br. Fragmenten är 6-38 cm l. Skålgropana är 2,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll. Vattenöversilad. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot SSÖ svagt sluttande bergsavsats. Skogsmark (gles blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m V om svagt bågformigt svängande skogsväg (NNV-SSÖ)"
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402992
Longitud: 11.490309
Lämnings-ID: L1970:8076
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8076