Hällristning L1970:8075 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 13x5 m (NV-SÖ), bestående av 350 figurer fördelade på 57 skepp, 49 människofigurer, 27 djurfigurer, 13 fågelfigurer, 15 fotsulefigurer, 4 cirkelfigurer, 3 åderfigurer, 2 vagnsfigurer, 3 "solstativ", 1 trädfigur, 1 vapenfigur, 3 T-formade figurer, 1 stegliknande figur, 9 ovaler i rad, 90 övriga figurer och 72 skålgropar. Skeppsfigurerna är 20-160 cm l, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp och med helt uthugget skrov, med eller utan bemanningsstreck, några med människofigurer ombord. Människofigurerna är 10-160 cm h, huvuddelen med helt uthuggen kropp, en del med tjocka vader, andra med fallos; 5 med uppsträckta händer med fingrar, 2 med spjut, 1 med yxa, 1 dansare, 11 står i skepp, några består av endast under eller överkroppar. Största människan kallas allmänt för "Skomakaren". Djurfigurerna är 10-50 cm l, nästan alla fyrbenta och har 2 öron, en del med "hängmage", svansen kan vara kort (hjort), lång uppåtriktad (hund) eller lång hängande (häst, hund). Fågelfigurerna är 8-56 cm l, de tre största troligen tranor. Fotfigurerna är 18-28 cm l, 9 konturhuggna, varav 7 med sandalband; 6 helt uthuggna och med tår; 6 är parställda. Cirkelfigurerna är 14-22 cm diam, varav 1 hjulkors (14 cm diam). Ådren är 23-40 cm l. Vagnarna är 40 cm l, varav 1 "stridsvagn" med ekerhjul, dragen av hästar; den andra med skivhjul dragen av oxar. Solstativen är 40-74 cm h och 26-34 cm br. Trädet är 52 cm l. Vapenfiguren är 28x14 cm stor, hammare eller yxa, hör samman med "Skomakaren". De T-formade figurerna är 8-12 cm l, har inrullade armar. Den stegliknande figuren är 68 cm l. De nio uthuggna ovalerna är ca 3x2 cm stora och bildar en 27 cm l rad. De övriga figurerna består i huvudsak av linjer, uthuggna ytor och fragment. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Övre delen av ristningen består av tre lager med ristningar, sannolikt från olika tidsskeden. Huvuddelen av ristningen är belägen på en tämligen plan, svagt mot SÖ sluttande häll vid foten av bergshöjd. Övre delen av ristningen är på en brant SÖ-sluttande häll. Hällens nedre del är utsatt för vittring beroende på en skadad, flack del av hällen, där vatten blir stående. (RAÄ dnr 3.4.2-1080-2014) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 9,5x4,5 m (NV-SÖ) bestående av 30 skeppsfigurer, 10 människofigurer, 25 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 7 fotsulor, 1 vagnsfigur och 15 obestämbara figurer samt 25 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 20-150 cm långa, enkla eller dubbellinjiga, flertalet är konturristade, med eller utan bemanningsstreck, samt några med människofigurer. Människofigurerna är 40-150 cm långa, vanligen 40-70 cm långa. Den största människofiguren är 150 cm lång, har rest arm hållandes en hammare(?) och benämns "Skomakaren". Djurfigurerna, fåglar och däggdjur är 1-55 cm långa. Cirkelfigurerna varav en dubbel, båda med mot S utgående streck 1-3 st, är 26-33 cm diam. Fotsulorna är konturristade, två helt uthuggna, med tår, är 20-27 cm långa. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och0,5-1,5 cm djupa. Belägen i en tämligen slät, tämligen plan mot SÖ svagt sluttande häll. Gunnar Ekelund 24/6 1969."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i SÖ-sluttning av bergshöjd i vattenöversilat parti. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NV om landsväg."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1970:8075 i Brastad:
"Den stora människofiguren på hällen kallas allmänt för "Skomakaren". Namnet kommer av att det i närheten bodde en skomakare, och att figuren skulle likna honom med sin hammare."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40265
Longitud: 11.489967
Lämnings-ID: L1970:8075
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8075