Hällristning L1970:8058 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,2x1,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 10 djurfigurer och 8 linjer. Skeppen är 26-78 cm l, av enkellinjetyp, varav 2 har människofigurer ombord. Djurfigurerna är 20-58 cm l, fyrbenta, varav 1 har hornkrona. Linjerna är 4-14 cm l. En sentida mejselhuggning högst upp på ytan. Flera vittringsgropar förekommer över hela ytan. Belägen på kraftigt VSV-sluttande, vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2570-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N om NNV-hörnet av boningshus. 5 m SSV om stengärdesgård (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.393122
Longitud: 11.490321
Lämnings-ID: L1970:8058
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8058