Hällristning L1970:8030 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,6 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 3 skepp, 1 streck och 2 skålgropar. Skeppen är 26-36 cm l, varav 2 av enkellinjetyp, 1 med bemanningsstreck och 1 med 2 människofigurer; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Strecket är 7 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,1-0,8 cm dj. Belägen på svagt ÖNÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-2569-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen i skogsväg. 3,65 m Ö om Raä nr 47:1. 2,6 m S om stenbrottskant."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.404106
Longitud: 11.487994
Lämnings-ID: L1970:8030
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 47:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8030