Hällristning L1970:7921 i Brastad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:7921 i Brastad
Foto av Hällristning L1970:7921 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,5 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 1 fragment. Skeppen är 35-100 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 18 cm l. Belägen på svagt SSÖ-sluttande, vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,8 m N om infartsväg (ÖNÖ-VSV) till gård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397363
Longitud: 11.487317
Lämnings-ID: L1970:7921
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/be0d48eb-a50a-427e-8ae2-4c6d7c77b0e7