Hällristning L1970:7920 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1,1 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 2 djurfigurer och 4 fragment. Skeppen är 24-64 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck och 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 16-22 cm l, fyrbenta och med öron. Fragmenten är 7-27 cm l. 3 små runda vittringsgropar finns inom ristningsytan. Belägen på svagt Ö-sluttande, vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N om Raä nr 22:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397413
Longitud: 11.487331
Lämnings-ID: L1970:7920
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 22:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7920