Hällristning L1970:7884 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 8 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, ca 10 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 16-49 cm l, varav 3 av enkellinjetyp, därav 2 med bemanningsstreck och 1 utan bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov med bemanning. Människofiguren är 88 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 13-38 cm l, varav 6 fyrbenta, därav 1 med helt uthugen kropp; 2 tvåbenta (fågelliknande). 2 av djuren är motställda. Cirkelfigurena är 10-20 cm diam, varav den ena består av två koncentriska cirklar. Fragmenten är 4-23 cm l. Skålgropana är 3-3,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NV om landsväg (NÖ-SV). 6,5 m NV om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402014
Longitud: 11.489084
Lämnings-ID: L1970:7884
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7884