Hällristning L1970:7877 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,4x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 människofigurer, 6 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 2 solstativ och 4 fragment. Människofigurerna är 14-48 cm l, med helt uthuggna kroppar,varav 2 med hammare i handen, därav 1 även med sköldliknande föremål i handen och fallisk. Djurfigurerna är 13-26 cm l, varav 5 är fyrbenta. Vagnsfiguren är 40x28 cm, tvåhjulig och med dragare. Solstativen är 45x28 cm resp. 56x25 cm. Fragmenten är 5-21 cm l. Belägen på svagt NÖ-sluttande, delvis vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2570-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog). Bergsavsats NNV om stup, bäckravin och "Tolle källa"."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,3 m NÖ om stengärdesgård (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399692
Longitud: 11.49406
Lämnings-ID: L1970:7877
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 61:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7877