Hällristning L1970:7842 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2x0,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur och 2 fragment. Skeppet är 90 cm l, av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Människofiguren är 21 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 23 cm l, helt uthuggen kropp, tvåbent. Fragmenten är 6-7 cm l. Belägen på svagt S-sluttande, vattenöversilad och kraftigt vittrad häll. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NV om landsväg. 1,6 m SÖ om sten (1,1x0,8 m st)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.402221
Longitud: 11.489583
Lämnings-ID: L1970:7842
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7842