Hällristning L1970:7828 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation 2004, av Vitlycke museum. Hällristning, 5,85x2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 3 skeppsfigurer, 6 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 6 obestämbara figurer och 26 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 11-29 cm låmga, enkellinjiga varav två med bemanningstreck. Djurfigurerna är 10-48 cm långa, varav 3 är fragmentariska, 1 med fallos och 2 är dragare till vagn. Vagnsfiguren är 36 cm lång. De obestämbara figurerna, varav 1 är en U-formad figur är 16 cm lång och de 5 övriga är fragment 8-21 cm långa. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,2-0,8 cm djupa, varav flera ligger i rader. Belägna i N-del av stor, mot Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NNV om NV-delen av RAÄ Brastad 10:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397025
Longitud: 11.487617
Lämnings-ID: L1970:7828
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 18:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7828