Hällristning L1970:7827 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,6x4,6 m (N-S), bestående av 20 skeppsfigurer, 5 människofigurer, 5 djurfigurer, 6 fotsulefigurer, 1 "solstativ", 1 dubbelspiral, 1 trädfigur, 1 komplicerad korsfigur, ca 30 fragment, streck och linjer samt drygt 20 skålgropar. Det största skeppet, ca 3,5 m l, med spiralstävar. Stävarna är djupt huggna. Typen på skeppen tyder på att de är från yngre bronsålder och äldre järnålder. Människofigurerna, har helt uthuggna kroppar, 3 figurer har kraftiga vader och uppsträckta armar. Den största människofiguren är 85 cm h och håller, med sträckt arm, en hammare i handen. Djurfigurerna är fyrfotadjur. Fotsulefigurerna består av 2 konturhuggna ristningar utan sandalband, 2 konturhuggna med sandalband, 1 konturhuggen med tår och 1 helt uthuggen med tår. Belägen på svagt Ö-sluttande, något välvd, tämligen slät häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m VNV om väg (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.39834
Longitud: 11.487706
Lämnings-ID: L1970:7827
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:7827