Hällristning L1970:7724 i Brastad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:7724 i Brastad
Foto av Hällristning L1970:7724 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i ganska starkt sluttande småkornig häll och på avsats, bestående av 1 skepp. Skeppet är 0,38 m långt, något vittrat. Utförande och läge på hällen, se skiss i skannad bok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kraftigt SÖ-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VNV om väg och 1,15 m S om SV-delen av RAÄ Brastad 18:1. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396906
Longitud: 11.487535
Lämnings-ID: L1970:7724
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 18:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f32f1293-ee37-4ed9-bc55-a1ee9204c87a