Hällristning L1970:6366 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V), bestående av 8 skeppsfigurer, 1 U-formad figur och 9 skålgropar. Skeppen är 26-118 cm l, varav 4 av enkellinjetyp och 4 av dubbellinjetyp. 5 skepp har bemanning. U-formade figuren är 8 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj, varav 2 är förbundna med en 8 cm l linje. Belägen på kraftigt NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,8x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 4 människofigurer, 3 fragment och 4 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 118 cm l och av enkellinjetyp. Människofigurerna står i skeppet. Fragmenten är 14-20 cm l .Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen belägen på NÖ-sluttande häll. Skiss av nr 1 i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart NÖ om stenmur (NNV-SSÖ). 7,5 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.461294
Longitud: 11.5249
Lämnings-ID: L1970:6366
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 615:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6366