Hällristning L1970:6165 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 70 cm l, enkellinjigt med bemanningsstreck. Tunt hugget. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj. Belägen på N-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-20089 - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,4x0,4 m, bestående av 1 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppet är 30 cm l, grunt hugget. Enkellinjigt med trebemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ristningen belägen på 20 graders N-sluttande vattenöversilad och mörkfärgad häll. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NNV om Raä 329:1 och 2,2 m N om stensträng (Ö-V) av intill meterstora stenar."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.47299
Longitud: 11.552768
Lämnings-ID: L1970:6165
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 329:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6165