Hällristning L1970:6103 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,15x0,65 m (N-S), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 abstrakt figur, 1 böjd linje och 9 skålgropar. Skeppen är 54-92 cm l, ett är av enkellinjetyp och ett är av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Abstrakt figur, 26 cm l. Böjd linje, 18 cm l. Skålgropar, 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,9x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 5 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 53 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen belägen på Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SV om Raä nr 615:1 och omedelbart VSV om stenmur (NNV-SSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.461321
Longitud: 11.524914
Lämnings-ID: L1970:6103
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 615:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6103