Hällristning L1970:6093 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 fågelfigur, 1 helt uthuggen skiva och 16 skålgropar. Skeppet är 53 cm l, enkellinjetyp, fragmentariskt. Fågelfiguren är 15x14 cm. Uthuggna skivan är 14x11 cm. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,3-1 cm dj,varav 2 är sammanbundna med en ränna, 13 cm l, och 1 har ett "skaft", 4,5 cm l. Belägen på låg NÖ-sluttande hällrygg. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.3x1 m (SSV-NNÖ), bestående av 2 djurfigurer, 1 rund "platta" och 9 älvkvarnar. Den ena djurfiguren som föreställer en fågel är 15x12 cm. Den andra som har konturristad kropp med ett bakben är 18 cm l. Den runda plattan är 12 cm diam och nedsänkt, helt uthuggen. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Två älvkvarnar är sammanbundna med en böjd linje, 13 cm l. Ristningen belägen på låg NÖ-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om åkerkant. 2 m Ö om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480557
Longitud: 11.556027
Lämnings-ID: L1970:6093
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 607:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:6093