Hällristning L1970:5963 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, beståene av 1 skepp, 95 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck med "knopphuvuden". (Den tidigare registrerade skålgropen är ett "knopphuvud" och ingår i skeppsfiguren.) Belägen på SSV-sluttande hällkant. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1x0.2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn. Skeppet är 95 cm l och konturristat. Älvkvarnarna är 2 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på SSV-sluttande hällkant."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NÖ om åkerhörn och 33 m NNV om uthushörn (NV). 11 m NNÖ om stenblock (2,5x1,1x0,3 m), med järnspett (40 cm h, belägen i mitten. "
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41983
Longitud: 11.459678
Lämnings-ID: L1970:5963
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 623:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5963