Hällristning L1970:5940 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x0,6 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 7 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 31-37 cm l, varav 1 med helt uthugget skrov. Människofiguren är 42 cm l, helt uthuggen kropp, fallos, svärd med doppsko, markerade vader samt hornprytt huvud. Fragmenten är 2-19 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande hällsvacka i stort hällparti. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.7x0.6 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 människofigur, 2 skeppsfigurer, 3 fragmentariska figurer och 2 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 28 samt 30 cm l, av enkellinjetyp. Ett avskeppen har ett bemanningsstreck. Människofiguren är 42 cm l, fallisk, svärd och doppsko samt markerade vader och hornprytt huvud. De fragmentariska figurerna består av linjer 7-17 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen i NNÖ-sluttande hällsvacka i stort hällparti. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,7 m SV om Raä nr 607:2."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480584
Longitud: 11.555722
Lämnings-ID: L1970:5940
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 607:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5940