Hällristning L1970:5902 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 1 böjd linje och 2 skålgropar. Skeppen är 26-70 cm l, varav 2 enkellinjiga med bemanningsstreck och 1 dubbellinjigt med bemanningsstreck. Den böjda linjen är 40 cm l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på kraftigt V-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,7x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1älvkvarn. Skeppet är 55 cm l. Enkellinjigt med bemanningsstreck. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen belägen på V-sluttande hällparti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m SSV om Raä 334:5. 2 m Ö om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.461784
Longitud: 11.528742
Lämnings-ID: L1970:5902
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 334:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5902