Hällristning L1970:5873 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,7x0,35 m (N-S), bestående av 2 skeppsfigurer, 20-70 cm l. Det ena skeppet är av enkellinjetyp, det andra är konturristat med två bord. Båda med bemanning. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll vid bergsfot. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,6x0,2 m (N-S), bestående av 2 skeppsfigurer. Skeppen är 48 samt 55 cm l. Ett skepp är dubbelt konturristat med bemanningsstreck och spantstreck. Den andra är av enkellinjetyp med ett bemanningsstreck. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vid foten av bergsbrant. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m SV om stenmurhörn/gräns."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.475327
Longitud: 11.554606
Lämnings-ID: L1970:5873
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 609:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5873