Hällristning L1970:5824 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 5 fragmentariska figurer och linjer samt 48 skålgropar. Skepp, 19-49 cm l, dubbellijetyp, varav det ena fragmentariskt. Fragmentariska figurer och linjer, 12-24 cm l. Skålgropar, 2-6 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,2x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 3 fragmentariska figurer och 34 älvkvarnar. Skeppen är 22 respektive 57 cm l. De fragmentariska figurerna är 14-23 cm l och består av linjer. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och intill 0,75 cm dj. Ristningen belägen på Ö-sluttande delvis jordtäckt bergsparti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerren."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om dike (N-S) och 10 m S om dike (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.453555
Longitud: 11.507909
Lämnings-ID: L1970:5824
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 341:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5824