Hällristning L1970:5697 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 2,15x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 4 skålgropar. Skeppen är 48 resp. 64 cm l, dubbellinjiga med delvis uthugget skrov, med bemanning. Linjen är 34 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Den ursprungliga beskrivningen justerad utefter ändringsanmälan. (Raä dnr. 326-3199-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på topp och SV-sluttning av häll i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Häll på åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40068
Longitud: 11.454717
Lämnings-ID: L1970:5697
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 636:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5697