Hällristning L1970:5689 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,7 m (N-S), bestående av 2 djurfigurer och 1 fragment. Djurfigurerna är 46 resp. 48 cm l, med fyra ben. Fragmentet är bågformat, 10 cm l. Den tidigare registrerade skålgropen bedömnd som naturbildning/vittring. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.8x1 m (Ö-V), bestående av 2 djurfigurer, 1 fragmentarisk figur och 1 älvkvarn. Djurfigurerna är 42-46 cm l och fyrbenta. Den fragmentariska figuren är 10 cm l. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 1 cm dj. Ristningen belägen på S-sluttande, vittrad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m VNV om åkerkant och 4 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400344
Longitud: 11.439682
Lämnings-ID: L1970:5689
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 627:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5689