Hällristning L1970:5688 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1,1 m (Ö-V), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 6 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 23-36 cm l, varav 3 med helt uthugget skrov, 1 dubbellinjigt, 2 enkellinjiga, 5 har bemanningsstreck, varav ett skepp med 2 "lurblåsare". Människofiguren är 20 cm l, saknar huvud. Djurfiguren är 15 cm l. Fragmenten är 5-12 cm l. Skålgroparna är osäkra, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på närmast plan och SV-sluttande hällavsats. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1,1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 1 djurfigur, 1 obestämbar figur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 23-35 cm l. Tre skepp har helt uthuggna skrov, varav två med bemanningsstreck, det ena med två "lurblåsare". Två skepp är enkellinjiga, varav ett med bemanningsstreck. Ett skepp är dubbelt konturristat med bemanningsstreck. Människofiguren är 19 cm h och saknar huvud. Djurfiguren är 14 cm l och har helt uthuggen kropp. Den obestämbara figuren är 18x20cm och djurliknande. Fragmentet är en 8 cm l linje. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. Två älvkvarnar är sammanbundna med en 3 cm lång ränna. Ristningen belägen på hällens SV-sluttning, intill ett stenblock. 5 av skeppen är belägna på plan hällyta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"VSV kanten av S-sluttande hällparti. Impediment mellan åkrar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NV om raä nr 720. 12 m NV om raä 324:1. 0,4 m NÖ om större stenblock (1,6x1 m st och 0,7 m h)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478948
Longitud: 11.553203
Lämnings-ID: L1970:5688
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 324:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5688