Hällristning L1970:5570 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1,1 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 fotsuleliknande figur, 1 T-formad figur, 3 fragmentariska figurer och 24 skålgropar. Skeppen är 47-55 cm l, av enkellinjetyp, det större har bemanningsstreck med "knopphuvuden". Fotsuleliknande figuren är 23 cm l. T-formade figuren är 12 cm l. Fragmenten är 6-11 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,3 cm dj, varav 12 ingår i skeppsfigur. Belägen på brant SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.7x0.6 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 fragmentarisk figur och 19 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 50 cm l, dubbelt konturristad med spantstreck. Den fragmentariska figuren är 10 cm l. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna i tre rader med nio stycken ovanför skeppet, och sju respektive tre vid den fragemetariska figuren. Ristningen belägen på brant SÖ-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NV om åkerkant och 20 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434362
Longitud: 11.486306
Lämnings-ID: L1970:5570
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 619:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5570