Hällristning L1970:5550 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.5x0.9 m (N-S), bestående av 1 skepp, 5 fragmentariska figurer och 15 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 29 cm l, av enkellinjetyp. De fragmentariska figurerna är 10-23 cm l. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Elva av dem bildar en rad. Belägen på SÖ-sluttande häll. Skiss och foto i inventeringshandlingarna. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum 2004. Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skeppsfigurer, 7 fragmentariska figurer och 19 älvkvarnar. Belägna på SSÖ-sluttande hällyta i vattenrinning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande vattenöversilad berghäll på bergrygg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m Ö om RAÄnr 2:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430798
Longitud: 11.477968
Lämnings-ID: L1970:5550
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 2:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5550