Hällristning L1970:5501 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,35x1,95 m (N-S), bestående av 2 hästfigurer med ryttare, 1 nätfigur, 4 linjer och 26 skålgropar. Hästarna med ryttare är 22 respektive 26 cm l. Nätfiguren är 35x16 cm st. Linjerna är 6-28 cm l, varav 3 prickhuggna. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. Belägen på kraftigt SSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,3x2,1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 ryttare, 1 nätformig figur och 16 älvkvarnar. Ryttarna är 24 respektive 28 cm l. Hästarna har vardera två huggna ben (fram- och bakben) samt svans. Nätfiguren är 36 cm l och 19 cm br, skeppsliknande med tre "maskor". Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,2-1,5 cm dj. 0,3 m från ristningsytans nedre vänstra hörn är en järnögla inborrad i berget. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m V om bostadshus NV-hörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.472465
Longitud: 11.55294
Lämnings-ID: L1970:5501
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 328:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5501