Hällristning L1970:5433 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x1,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 14 skålgropar. Skeppet är 45 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande hällsvacka. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.5x0.5 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 45 cm l och dubbelt konturristad med spantstreck. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen i brant Ö-sluttande hällsvacka. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsbrant i skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,2 m V om Raä nr 618:1. "
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.433995
Longitud: 11.48523
Lämnings-ID: L1970:5433
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 618:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5433