Hällristning L1970:5420 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur, 33 cm l, dubbellinjetyp med spantstreck. Belägen på kraftigt Ö-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3842-2008) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur, 33 cm l av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ristningen belägen på brant Ö-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om åkerhörn och dike. 5 m S om bergsimpedimentets N spets. Ca 1,5 m ovanför markytan."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.469302
Longitud: 11.558676
Lämnings-ID: L1970:5420
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 612:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5420