Hällristning L1970:5419 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x0,9 m (N-S), bestående av 4 skepp, 38-243 cm l, varav det längsta är av dubbellinjetyp med zig-zag-linjer mellan köl- och relingslinjerna; 1 skepp har helhugget skrov. Samtliga skepp utan bemanning. belägen på brant Ö-sluttande, långsmal (N-S) häll. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, 247 cm l och dubbelt konturirstat. Ristningen belägen på brant Ö-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m NV om Raä nr 607:1. 7 m V om stengärdesgård (N-S). "
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480627
Longitud: 11.555808
Lämnings-ID: L1970:5419
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 607:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5419