Hällristning L1970:5351 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.5x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 skeppsfigur, 1 obestämbar (fragmentarisk) figur och 26 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 29 cm l och dubbelt konturristad. Den fragmentariska figuren är en 13 cm lång linje. Älvkvarnarna är 3.5-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Ristningen belägen på NV-sluttande häll, 1 m NV om hällens krön. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Odlingsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m SSV om älvkvarns mitt är en telefonstolpe, 9 m Ö om stenmur och 17 m SÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431934
Longitud: 11.476973
Lämnings-ID: L1970:5351
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 509:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5351