Hällristning L1970:5348 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 djurfigur, 1 spiralfigur och 4 skålgropar. Djurfiguren är 15 cm l. Spiralfiguren är 20x12 cm. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på S-sluttande hällavsats. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.6x0.3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 djurfigur, 1spiralfigur och 4 älvkvarnar. Djurfiguren är 15 cm l med konturhuggen (enkellinje) kropp. Spiralfiguren är 20x10 cm. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen på hällavsats mot S. Skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning åt S."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m N om väg och 45 m ÖNÖ om ladugårdshörn (NÖ)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430442
Longitud: 11.476644
Lämnings-ID: L1970:5348
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 616:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:5348