Hällristning L1969:9990 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,2x5,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 26 skepp, 2 rader med "bemanningsstreck", 5 människofigurer, 1 benpar, 1 djurfigur, 1 svärd, 1 "cup and ring", 1 "stjärnfigur", ca 25 linjer och fragment samt 32 skålgropare. Skeppen är 15-97 cm l, 9 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck och 1 med städfigur; 12 av dubbellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck, 3 med spantstreck och 1 med zig-zag spant (fragmetarisk); 3 med helt uthugget skrov, varav 1 med bemanningsstreck; 2 av "trelinjetyp" och med bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-30 cm l, 4 med rund kropp och utan armar, 1 med helt uthuggen kropp och spjut lyft över huvudet. Benparet med vader är 17 cm l. Djuret är 24 cm l, tvåbent. Svärdet är 75 cm l, med korsformigt fäste (per IV). Cup and ring är 13 cm diam. "Stjärnfiguren" är 16 cm. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på svagt SSV-sluttande häll. (RAÄ 326-2597-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Slät mot S-SSV-sluttande berghäll. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.325088
Longitud: 11.443029
Lämnings-ID: L1969:9990
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 70:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9990