Hällristning L1969:9967 i Lyse 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:9967 i Lyse
Foto av Hällristning L1969:9967 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 72 cm l, med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Belägen på svagt sluttande, vattenöversilad häll med exponering mot Ö. Hällen bortsprängd 2008 och flyttad till entrén vid Preeraff. (Raä dnr: 326-3198-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.339009
Longitud: 11.422764
Lämnings-ID: L1969:9967
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 198:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/90846c0c-76bd-44dc-9d9b-72008bf770d2