Hällristning L1969:9961 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,65x0,8 m (Ö-V), bestående av 3 skepp och 2 människofigurer, varav en ryttare, linjer, samt hällmålning. Det djupast huggna skeppet är 49 cm l, dubbellinjetyp med banningsstreck. Huggningen syns som en ljusare, delvis slipad linje.Ett något tunnare hugget skepp, ca 35 cm l, dubbellinjigt med bemanningsstreck. Ett ca 62 cm l skepp, dubbellinjigt, syns endast som ljus huggmärken, men saknar huggdjup. Människofigurerna ärn 9-10 cm l, med helt uthuggen kropp, den nedre något djupare, den övre, ryttare, mycket tunt. Över ristningen är ett målat skepp, dubbellinjigt, med spantstreck. Även sentida ristningar på hällen. Belägen på lodrät häll under överhäng, ca 0,6-1,55 m över markytan. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,5x0,9 m (ÖNÖ-VSV), på en lodrät häll mot SSÖ brant stupande berghäll under ett utskjutande klippa som skjuter ut ca 1,25 m. Ristningen består av 6 skepp, 1 människofigur samt underdelan av en ankarlikande figur. Skeppen är 0,27-0,43 m l. Ristningen är delvis mycket svårtolkad p.g.a. stark vittring. Till vänster mitt ovanför det västligaste skeppet är en modern ristning, Raä nr 142:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lodrät bergvägg över vilken en från berget utskjutande del bildar ett tak."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om landsväg mellan Lyse kyrka och Norra Grundsund. "
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.318401
Longitud: 11.436787
Lämnings-ID: L1969:9961
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 142:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9961