Hällristning L1969:9946 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 194x0,56 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 194 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Mycket slitet och vittrat i mittpartiet. Sentida mejselhuggning i skepp och tillägg till skepp. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,8x0,6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1,78 m l (NÖ-SV). 2,25 m NNV om hällristningen är ett gammalt stenbrott, där platsen varit för den numera bortsprängda ristningen Bidrag sid. 503, nr 362."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På mot SÖ sluttande häll (lutningsvinkel ca 20 grader)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1,5 m NNV om landsvägen Lyse kyrka - Norra Grundsund."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.322359
Longitud: 11.447208
Lämnings-ID: L1969:9946
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 141:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9946