Hällristning L1969:9811 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,74x0,33 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 74 cm l, dubbellinjetyp med spant-och bemanningsstreck. Belägen på svagt SSV-sluttande hällavsats. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,75x0,35 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 1 skepp, 0,72 m l, trelinjigt med djurhuvudstäv i Ö. 7 genomgående bemanningsstreck. Grunt hugget, men tydligt. Nyfynd, funnen av Göran Andersson. Syns otydligt 1976. Revideringsinventering 1990: Ej återbesökt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På en åt SSV sluttande (ca 10 grader) slät häll i avsats. På andra avsatsen nedifrån räknat."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NNÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.333371
Longitud: 11.454005
Lämnings-ID: L1969:9811
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 194:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9811