Hällristning L1969:9657 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 7 skepp och 9 fragment. Skeppen är 30-95 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck samt hästhuvudstäv; 6 skepp av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 6-26 cm l. Belägen på SSÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1x0,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, varav 1 otydligt. Det otydliga skeppet finns omedelbart nedanför det större skeppet. Skeppen är 43-74 cm l. De är samtliga enkla med endast köllinje. Två av skeppen har bemanningsstreck, 8 resp. 7 st. Möjligen finns en skålgrop på hällens högra del, ca 70 cm SÖ om stäven på det största skeppet. Denna är 4 cm diam och 0,4 cm dj. Ca 45 cm SÖ om "största skeppet " är en tydlig ränna, 0,6 m l, 4 cm br och 0,5 cm dj. Rest av skepp? Nyfynd. Påvisad av folkskoll. Knut Wingfors. Revideringsinventering 1990: Återbesökt, gick ej att återfinna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På flat berghäll, sluttande åt SÖ, nedanför berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ om grusväg (NV-SÖ), mitt för en punkt där vägen gör en svag kurva och där en gångstig utgår mot NÖ. 3 m NÖ om öppning i stengärdesgård (ÖSÖ-VNV). 1 m NÖ om ristningen står en 4-stammig björk."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335704
Longitud: 11.526871
Lämnings-ID: L1969:9657
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 175:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9657