Hällristning L1969:9635 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,65x1,1 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 10 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 19-33 cm l, dubbellinjetyp utan bemanning. Människofiguren är 13 cm l med helt uthuggen kropp. Fragmenten är 4-38 cm l. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,6 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll med avsatser. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,7x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 fragmentarisk figur och 5 skålgropar. Skeppsfigurerna är 20-33 cm l, av dubbellinjetyp, utan bemanningsstreck. Fragmentet är 14 cm l. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll med avsatser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m VNV om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.328318
Longitud: 11.453789
Lämnings-ID: L1969:9635
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 148:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9635